Administration
‹‹1234567››
total found:
76
Title De tresorie en kanselarij van de graven van Holland en Zeeland uit het Henegouwsche en Beyersche Huis.

Author Th H F van Riemsdijk

Price € 60.00

Read more

Title Belasting, bevolking en bezit in Gelre en Zutphen (1350-1550).

Author Remi van Schaik

Price € 20.00

Read more

Title Vijftiende-eeuwse rentebrieven van Noordnederlandse steden.

Author J.H. Kernkamp

Price € 5.00

Read more

Title De historische Ontwikkeling van de Begrippen Bezit en Eigendom in de landsheerlijke Rechtspraak over onroerend goed in Holland.

Author J.P. De Monte Verloren

Price € 35.00

Read more

Title Principles of Government and Politics in the Middle Ages.

Author Walter Ullmann

Price € 15.00

Read more

Title De Pelgrimstocht naar het Draagkrachtbeginsel. Belastingheffing in West-Europa tussen 800 en 1800.

Author F.H.M. Grapperhaus

Price € 5.00

Read more

Title Collecties op orde : Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden.

Author K Stooker and T Verbeij

Price € 40.00

Read more

Title De constituties der Windesheimse vrouwenkloosters vóór 1559. Bijdrage tot de institutionele geschiedenis van het kapittel van Windesheim.

Author R Th M van Dijk

Price € 20.00

Read more

Title Kerkelijke instellingen in de middeleeuwen.

Author W Nolet, P C Boeren

Price € 20.00

Read more

Title Monasticon Batavum.

Author M Schoengen; D De Kok

Price € 80.00

Read more

Administration
‹‹1234567››
total found:
76