Netherlands
‹‹1234567››
total found:
260
Title Nederlandse dorpen in de 16de eeuw.

Author Hendrik Enno van Gelder

Price € 15.00

Read more

Title Gravinnen van Holland; Huwelijk en huwelijkspolitiek van de graven uit het Hollandse Huis.

Author E.H.P. Cordfunke

Price € 10.00

Read more

Title Wilhelmus Lindanus als inquisiteur en bisschop. Bijdrage tot zijn biografie, 1525-1576.

Author P. Th. van Beuningen

Price € 10.00

Read more

Title Bibliografie der geschiedenis van Nederland. Samengesteld in opdracht van het Nederlands Comité voor Geschiedkundige Wetenschappen.

Author H de Buck

Price € 10.00

Read more

Title Jan van Henegouwen, heer van Beaumont, bijdrage tot de geschiedenis der Nederlanden in de eerste helft der veertiende eeuw.

Author S.A. Waller Zeper

Price € 100.00

Read more

Title Welvaart in Wording. Social-Economische Geschiedenis van Nederland van de Vroegste Tijden tot het einde van de Middeleeuwen.

Author W. Jappe Alberts, H.P.H. Jansen

Price € 10.00

Read more

Title Geschiedenis der staatsinstellingen in Nederland tot den val der Republiek.

Author Robert Fruin

Price € 10.00

Read more

Title Vorst en onderdaan. Studies over Holland en Zeeland in de late Middeleeuwen.

Author J.G. Smit

Price € 20.00

Read more

Title Oorlog om Holland 1000 - 1375.

Author Ronald de Graaf

Price € 10.00

Read more

Title De Haarlemse gravenportretten. Hollandse geschiedenis in woord en beeld.

Author W van Anrooij (ed.)

Price € 10.00

Read more

Netherlands
‹‹1234567››
total found:
260