Due to a relocation, the bookstore is currently closed.
I hope to reopen soon.
Local history
‹‹1234567››
total found:
72
Title Zeven lokale baljuwschappen in Holland.

Author O van den Arend

Price € 35.00

Read more

Title Van ridders tot regenten. De Hollandse Adel in de zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw.

Author H.F.K. van Nierop

Price € 15.00

Read more

Title De Hollandse graanhandel 1470-1570. Koren op de Amsterdamse molen.

Author M. van Tielhof

Price € 20.00

Read more

Title Haarlem na de Reformatie. Stdelijke cultuur en kerkelijk leven 1577-1620.

Author Joke Spaans

Price € 20.00

Read more

Title De reformatie in Rotterdam, 1530-1585.

Author H ten Boom

Price € 10.00

Read more

Title Historia dominorum de Teysterband, Arckel, Egmonda, Brederoede, Ysselsteyn etc.

Author WF Andriessen

Price € 25.00

Read more

Title De Gelderse kroniek van Willem van Berchen. Naar het Hamburgse handschrift uitgegeven over de jaren 1343-1481.

Author JA de Mooy

Price € 10.00

Read more

Title Bijdrage tot de geschiedenis van de Hooge Vierschaar in Zeeland.

Author L.W.A.M Lasonder

Price € 10.00

Read more

Title De rechten van den Heer van Bergen op Zoom (tot 1567).

Author W Moll

Price € 10.00

Read more

Title Het beleg van Haarlem.

Author Fr. de Wit Huberts

Price € 10.00

Read more

Local history
‹‹1234567››
total found:
72