The bookshop will be closed from 30 July to 8 August. Books ordered during this period will be shipped after August 8.
Free shipping within the Netherlands for orders over 25 EUR.
Netherlands
‹‹1234567››
total found:
243
Title De sneeuwpoppen van 1511. Literatuur en stadscultuur tussen middeleeuwen en moderne tijd.

Author Herman Pleij

Price € 7.50

Read more

Title Het patriciaat in Zierikzee tijdens de Republiek.

Author H van Dijk, D J Roorda

Price € 5.00

Read more

Title Geschiedenis eener Hollandsche stad : eene Hollandsche stad in den nieuweren tijd.

Author P.J. Blok

Price € 10.00

Read more

Title Bloedwraak, partijstrijd en pacificatie in laat-middeleeuws Holland.

Author J.W. Marsilje

Price € 10.00

Read more

Title Emo, tussen angst en ambitie : Een Groninger abt in de 13e eeuw.

Author H.P.H. Jansen

Price € 10.00

Read more

Title Wi Florens... De Hollandse graaf Floris V in de samenleving van de dertiende eeuw.

Author D.E.H. de Boer, E.H.P. Cordfunke, H. Sarfatij

Price € 20.00

Read more

Title Scholen en onderwijs in Nederland gedurende de middeleeuwen.

Author Regnerus R Post

Price € 10.00

Read more

Title Nederlandse dorpen in de 16de eeuw.

Author Hendrik Enno van Gelder

Price € 15.00

Read more

Title Gravinnen van Holland; Huwelijk en huwelijkspolitiek van de graven uit het Hollandse Huis.

Author E.H.P. Cordfunke

Price € 10.00

Read more

Title Wilhelmus Lindanus als inquisiteur en bisschop. Bijdrage tot zijn biografie, 1525-1576.

Author P. Th. van Beuningen

Price € 10.00

Read more

Netherlands
‹‹1234567››
total found:
243